Om Lars

Om Lars Fredskov
Jeg er født i Valby den 7. april 1955.

Mit far Finn Fredskov var uddannet arkitekt M.A.A. Min mor Inge Birthe Olsen var uddannet kontorassistent.

I 1960 fik far job på en tegnestue på Fyn. Familien besluttede sig for at flytte til Fyn. På den tid var datidens store bygmester på Fyn Jens P. Koch. Han var igang mange steder i Odense med at opføre forholdsvis billige huse - bl.a. i  kvarteret syd for Dalum Landbrugsskole. Her købte far og mor rækkehus på Blåbærvej  168. Efter et par år her var det fritliggende hus på Blåbærvej 73 blevet opført og far og mor købte nu dette hus i stedet. I maj 1962 flyttede familien ejendelene  de 100 meter fra nr 168 til nr 73.


I august 1962 startede jeg i første klasse på Hjalleseskolen - samtidig med at skolen blev indviet. På skolen havde vi en meget sportsinteresseret lærer - Knud Hansen. Han havde stiftet bekendtskab med volleyballsporten på Skårup Seminarium, og han var med til at introducere sporten i Danmark. Vi spillede altid volleyball i idrætstimerne, og og jeg fik selv interesse for at træne unge mennesker. I 1973 stiftede jeg sammen med Knud VK Hjallese, og inden længe havde vi 150 medlemmer. Jeg trænede adskillige hold. Samtidig blev jeg uddannet dommer og dømte allerede som 16-årig i den bedste danske volleyballrække. I 1980 blev vi dansk mester i dame ynglinge med det bedste hold, jeg nogensinde har trænet. I 1985 var jeg chef for afviklingen af Spring Cup i Volleyball. 17 herrelandshold var i Danmark, og det var et meget stort og krævende projekt.

I 1974 blev jeg student fra Skt. Knuds Gymnasium. Herefter aftjente jeg værnepligt i Fredericia, hvorefter jeg uddannede mig til EDB-assistent på Tietgenskolen. I 1979 flyttede jeg hjemmefra og købte hus sammen med min kæreste Lisbeth Vikkelsø. Vi købte et rækkehus på Morelvej. I 1980 blev vi gift og flyttede næsten samtidig til et andet hus på Hjalllesegade 52 - et gammelt hus med sjæl fra 1890. I 1995 fik vi vores 1. barn - Jesper. Han blev desværre født 10 uger før normeret tid, men klarede sig heldigvis godt og havde ikke brug for de store "hjælpemidler". Godt 2 år efter i 1987 kom Jakob til.

I 1984 - 87 uddannede jeg mig til merkonom i finansiering og i 2004 tog jeg 3 datanomfag i IT på Vejle EDB-skole.

I 1992 købte vi en grund i et nyudstykket område bag ved Landbrugsskolen - Ærtemarken. Her opførte vi et nyt "egenudviklet" hus i sommeren '92. Jeg brugte det meste af min fritid på at bygge huset stort set selv. Alt med undtagelse af murstenene har jeg selv helt eller delvist opført. Sommeren 1992 var en af århundredets bedste, og det første rum i huset stod færdigt i oktober måned. Vi flyttede fra en campingvogn bagest på grunden ind i huset, og efterhånden som resten af huset blev færdigt tog vi det i brug. Huset var helt færdigt efter 2 år.

I 1996 blev Lisbeth og jeg skilt og efter et par  år alene på Ærtemarken mødte jeg Heli Bak. Heli havde hus i Nyborg, og i et års tid skiftedes vi til at køre til Nyborg eller Odense. Heli og hendes datter Tina flyttede ind på Ærtemarken i 1999.

Den 5. august 2000 blev vi gift i Agedrup Kirke - og vi er stadig gift.

I 2002 startede Heli egen klinik op på Ærtemarken. Hun er uddannet zoneterapeut og kinesiolog. Børnene er for længst flyttet hjemmefra, men på trods af det har vi ikke for meget plads i vores 200 m3 store hus.

Begge mine forældre døde i 2010.

Jeg har gjort en god indsats for lokalsamfundet.

I 1994 - 2002 sad jeg i skolebestyrelsen på Hjalleseskolen og jeg har været formand for Ærtemarkens Grundejerforening siden starten i 2002.  I 1998 var jeg chef for projektet "Hjallesehallen 1998", hvor vi samlede alle gode kræfter fra lokalområdet og lavede en masse events og happenings med det formål at sikre en idrætshal ved Hjalleseskolen. Projektet lykkedes og ved budgetforhandlingerne i 1998 blev der afsat 18 mill. kr. til projektet. Vi har i dag en dejlig idrætshal ved Hjalleseskolen.

I 2013 var det Munkebjergvejs tur til at blive forlænget til en ny motorvejsafkørsel på E20. Det var nødvendigt for at sikre til- og frakørsel til det nye supersygehus - OUH - som skal opføres ikke langt fra Ærtemarken. Her tog jeg ledelsen af et projekt med det formål at få ændret linieføringen af vejen, så den fik et mere østligt forløb. Det store arbejde med at udarbejde indsigelser m.v. kulminerede i foretræde for byplanudvalget under Odense Byråd. Det lykkedes os at få flyttet vejen på en del af strækningen fra nord for Kold College og videre forbi "marmeladekvarteret".

Jeg har 5 dejlige børnebørn: Christoffer, Klara, Jeppe, William og den sidste nye Ella, som kom til i 2016..Min erhvervskarriere


  2
015 - 03: Systemkonsulent og salg i SmartTID ApSInstallation og salg af tidsregistrering i SmartTID


2010: Afd. leder og teamleder i EG A/S

Virksomheden Bygteq IT i Vejle blev opkøbt af EG A/S. Jeg var ansat i Bygteq IT.

Jeg arbejder i en lille udviklingsafd., hvor vi hovedsagelig udvikler Web-baserede løsninger, som servicerer de 3 økonomisystemer, som vi tilbyder til kunder hovedsagelig indenfor byggeri-  og anlægsbranchen.

Vi arbejder i .Net-miljøet og har udviklet applikationer til Nemhandel (elektronisk udveksling af dokumenter), EG Webtid (tids- og materialeregistrering) og EG Webplan (planlægning af arbejdsopgaver). De 2 sidstnævnte applikationer har begge en mobilappl., som medarbejderne kan benytte på deres smartphone, Ipad, Tablet el. lign.

Salg og konsulentarbejde på produkterne.

Intern uddannelse i produkterne.

Har udarbejdet flere business cases.


  2
012: Udnævnt til årets mest innovative medarbej-der blandt 120 medarbejdere i EG Byg og  installation.  2
007 - 09: Projektleder Bygteq IT i Vejle.


Projektleder på virksomhedens hidtil største projekt - udvikling, udrulning og undervisning af nyt butikssystem incl. hardware til små 200 butikker i Danmark, Norge og Sverige. Projektgruppen omfattede 3 udviklere, 3 konsulenter, 1 tekniker og undertegnede.


  2
006-07: IT-udvikler og konsulent i Munk IT - Odense


(senere Norriq)

Programmering i Microsoft C5, konsulent C5 med hovedvægt på retailsystemet MPos til danske kædebutikker.


  2
002-06: IT-udvikler i Bygteq Data, senere navneskift til Byggeriets IT og igen i 2005 til Bygteq IT.


Programmering i XAL, BFC adm. system, Planteskolesystem, Retailsystem - ansvar for Intern adm. system (XAL)


  1
998-02: Fyens Stiftstidende - lokalreporter Odense Syd og Vest. (Fritidsjob).  1
995-02: IT-udvikler i BFC Data, Herning - senere WM-Data..


Programmering i XAL, BFC systemet, Planteskolesystem - salg og instalation.


  1
988-94: Medejer af eget IT-firma - Datacentret A/S - Frederiksberg.


Programmering Business Basic - ejendomsmæglersystem, planteskolesystem, salg, installation og support. (8 ansatte).


  1
980-87: IT-udvikler i Bording Data A/S.


Programmering Business Basic - ejendomsmæglersystem.


  1
976-79: Programmør Vingården A/S - Odense.


Programmering i COBOL - eget inhousesystem.