De 2 familier Fredskov

De 2 familier Fredskov

Mange i vores Fredskov-familie har haft en fornemmelse af, at der sandsynligvis var flere Fredskov familier, selvom navnet Fredskov er et familienavn.

Den 29. september 1914 fik det meste af Rasmus Jensens familie og dermed min familie i Holbæk og København ret at ”føre familienavnet Fredskov efter Jensen”.


Billedet herover viser et klip fra kirkebogen i Holbæk, og omhandler Anna Louise Ingeborg Jensens fødsel. Jeg har klippet dette eksempel, fordi det her tydeligt ses, at Anna Louise den 29. september 1914 fik ret til at hedde Fredskov efter Jensen. En anden mulighed er det, at det var Rasmus's søn Jens Valdemar, som var født med mellemnavnet Fredskov, der indgav ansøgning om at få Fredskov "flyttet om bagved" Jensen.

Samtlige børn efter Rasmus Jensen og Maren Kirstine med undtagelse af Rasmine Marie (nr. 4 i rækken) har i 1914 fået tilskrevet denne ret i kirkebogen for deres fødsel. Det er sandsynligt, at også Marie fik navnet fredskov, men omvendt er det kendt, at hun tidligt i sin ungdom blev ret rebelsk, så måske har hun takket nej.


Som nævnt i starten har vi ind imellem i vores lille ”fynske del” af Fredskov-familien talt om, at der var en anden familien Fredskov på Langeland, som intet skulle have med vores familie at gøre..

Det viser sig nu at være korrekt.

Den 31. juli 1884 blev der i Stoense født en dreng med navnet Martin Pedersen. Som det ses i kirkebogen er navnet Fredskov tilføjet i kirkebogen efterfulgt af teksten "Se Anm.

Længst til højre ses anmærkningen: "Navnet Fredskov tilføjet i henhold til Rudkøbing By- og Herredretsfoged ? navnebevis af 31. maj 1914".

Spændende er det at notere sig datoerne. Min familie fik den 29. september 1914 ved Frederiksberg Birk ret til at føre familienavnet Fredskov, mens den langelandske Fredskov-familie 4 mdr. tildligere den 31. maj i Rudkøbing fik ret til at føre samme familienavn.

Normalt kan man ikke få samme familienavn, men i dette tilfælde er der sikkert en meget simpel forklaring. I 1914 havde man ingen IT-systemer, så alt blev sendt rundt med post. Da ansøgningerne lå så langt fra hinanden geografisk og så tæt på hinanden rent tidsmæssigt, så må det formodes, at de 2 ansøgninger er blevet behandlet hver for sig uden kendskab til den anden ansøgning.

Derfor er der i dag mindst 2 familier, der har familienavnet Fredskov.

Da Martin Åndersen søgte om og fik navnet Fredskov, har det en stor lighed med de omstændigheder, som Rasmus Jensen i Holbæk søgte under. Rasmus søgte jo formentlig, fordi han arbejdede på et sted med stednavnet Fredskov. Alle skove i Danmark er jo "fredskove", men der er kun forholdvis få lokationer, som bærer stednavnet "Fredskov" i sig. Det gør bl.a. "Bakkebølle Fredskov", som Rasmus Jensen stammede fra.

Martin Pedersen boede og stammede fra et sted, der hedder "Stoense Fredskoven", som ligger lidt øst for Stoense Udflytter på Langeland. Det er da en nærliggende tanke, at også Martin Pedersen Fredskov har taget sit navn efter det sted, hvor han boede og levede (og måske også arbejdede).

Martin og hans hustru Laurine Jensine Charlotte Brødsholm fik mindst 6 børn: Hans, Arthur, Erna, Mary ,Aage og Erik, som alle enten blev døbt med navnet Fredskov eller fik ret til at bruge det i 1914.

Idag bor der mange personer med navnet Fredskov på Langeland og Sydfyn, og mon ikke de fleste er efterkommere af Martin Pedersen Fredskov.


Det var historien om de 2 familier Fredskov,

Martin Fredskovs familie har i dag et familiegravsted på Stoense Kirkegård.


December 2015 - Lars Fredskov

fredskov@mail.dk  mobil 5151 7230