Laurits Andreas Hansen

Laurits Andreas Hansen


Laurits Andreas Hansen var min oldefar på min mormors side og  han blev født den 22. december 1869 i Kerteminde på Fyn.

Laurits blev døbt i kirken den 15. april 1870 og han fik 11 søskende.

 

Laurits Andreas Hansen var  søn af skomager Rasmus Hansen    - født 17. juli 1836 i Rønninge og hustru Jørgine Andersen - født18. august 1844 i Kerteminde.

Laurits's far var skomager og ved folketællingen i 1880 ses det, at Rasmus og Jørgine bor i Kerteminde på Strandgade matr. nr 135 (Strandgade nr. 25) med en del af deres børn - bl.a. Laurits.

Ved folketællingen i 1890 bor Laurits fortsat på Strandgade i Kerteminde sammen med sine forældre og 4 søskende. På dette tidspunkt som 20-årig er Laurits blevet udlært skomagersvend.

Den 26. december 1893 bliver Laurits i Vindinge gift med Anna Marie Gummine Graae. Anna er datter af afdøde mursvend Gumme Christian Graae og hans hustru Maren Pedersen. Anna Marie blev født den 18. august 1874 i Svindinge. Forlover ved brylluppet var tømrer Hans Brodersen og dilegencekusk Peder Andersen - begge fra Nyborg.

På et tidspunkt omkring 1900 bliver Laurits gift med Elisabeth Larsen - født 2. februar 1887 i Thisted. Elisabeth og Laurits får ingen børn sammen.

 

 

Sammen med Anna Marie får Laurits til gengæld 4 børn.

Den 24. april 1893 fødes på Østergade 14 i Nyborg Gumme Christian Graae. Gumme opkaldes efter sin morfar, og Gumme er jo født udenfor ægteskab. Moderen var kun 18 år ved fødslen. Udlagt til barnefader blev netop Laurits, som allerede på dette tidpunkt var flyttet til København. Han var tilmeldt Trinitatus Sogn. Som det ses længere oppe blev de 2 gift 1/2 års tid efter Gummes fødsel.

Johannes Christian Hansen bliver født den 1. september 1894 i Kerteminde. Moderen boede altså stadig i Kerteminde.

Karoline Louise Hansen (min mormor) og hendes tvillingesøster Jørgine Marie Hansen fødes den 5. december 1895 i Nyborg.

Den 13. januar 1901 føder Anna Marie endnu en datter - Johanne Elna Hansen Wienberg i Odense, så det tyder på, at Laurits og Anna Marie aldrig nogen sinde boede sammen i København.

Udlagt barnefader blev cigarsorterer Johan Weinberg. Johanne Elna døde allerede den 20. september 1901 kun godt 9 mdr. gammel. På det tidspunkt var Laurits og Anna Marie separeret.

Laurits Andreas Hansen døde den 11. maj 1917 i Jerusalem Sogn i København.

 

 Pejlemærker


    1
869 - 22/12: Født i Kerteminde.