Rasmus Jensen

Møllersvend Rasmus Jensen
Rasmus Jensen var min oldefar på min farfars side og  blev født den 10. februar 1852 i et lille skovløberhus i "Mallings Kløft" på et sted, hvor terrænet skråner krafttigt ned mod Ulvsund.  Mallings Kløft ligger umiddelbart til venstre for Farøbroen, når man kører fra Sjælland til Falster. Umiddelbart til højre for broen ligger Bakkebølle og Bakkebølle Fredskov.

Rasmus Jensen var søn af insidder Jens Olsen - født 25. marts 1817 i Bakkebølle, Vordingborg og hustru Else Margrethe Henriksdatter - født 21. juni 1820 i Vestenbæk, Kalvehave, Præstø.

Rasmus's far har formentlig arbejdet for godsejer Peter Neergaard Malling, som ejede godset  Stensbygård og de tilhørende jorder og huse indtil 1860, hvor hans søn overttog godset. Skovløberhuset hørte under Stensbygård.

Ganske kort efter sin konfirmation flytter Rasmus 14 1/4 år gammel til Nykøbing Sj, nærmere betegnet til Asmindrup Mølle, hvor han indlogeres hos mølleren på møllen Lars Hansen og hans familie. Rasmus har måske været i lære hos Lars Hansen. I 1870 tituleres Rasmus i hvert fald i folketællingen som møllersvend. Den 1. november 1870 flytter Rasmus fra Højby til Nykøbing Sjælland og tager ansættelse som møllersvend hos møller C.S. Jensen, som er møller på Grønnehave Mølle i Nykøbing i perioden 1868 - 1874.

I maj måned 1872 vies Rasmus i en alder af 20 år til den 22-årige Caroline Christiansdatter, som havde bopæl på Vester Lyng i Nyk. Sjælland. Her boede hun sammen med sine forældre Niels Christian Christiansen og Sidse Hansdatter. Rasmus boede  da stadig hos møller C.S. Jensen.

Caroline var gravid på bryllupsdagen, og den 15. august 1872 får Caroline og Rasmus deres første barn, som de døber Anna Jensine Cecilie Jensen.

I oktober 1874 får Caroline og Rasmus deres 2.  barn - en søn. Sønnen er imidlertid svagelig, og Jens Christian Henry Jensen hjemmedøbes den 28. okt. - samme dag som han dør.

I starten af 1875 - nærmere betegnet den 13. februar 1875  - må Rasmus og Caroline lide den kranke skæbne, at deres eneste levende barn - Anna Jensine - dør i en alder af kun 2 1/2 år. Rasmus og Caroline er nu barnløse igen.

På trods af de barske vilkår bliver Caroline kort tid efter Anna Jensines død gravid igen, og i december 1875 føder Caroline deres 3. barn - endnu en søn - og måske som en erstatning for deres første søn navngav de også denne søn Jens Christian efterfulgt af  Anthon Jensen - Jens Christian Anthon Jensen.

I marts 1878 fødes endnu et barn - en pige. Som tilfældet var med navnet Niels Christian, så ville Rasmus og Caroline åbenbart have en datter med navnet Anna Jensine, for de døber deres fjerde barn Anna Jensine Caroline. Igen samme fornavn som deres første barn fik. Desværre havde de heller ikke heldet  med sig med deres 2. datter, for allerede i en alder af 9 mdr. må de begrave Anna Jensine i december måned 1878.

Det er næsten ikke til at forstå det, men de voksne kæmper videre. Allerede kort tid efter Anna Jensine's død er Caroline atter gravid, og i oktober 1879 føder Caroline sit sidste barn - Marie Christine Rasmine Jensen. Men ak. Generne  er åbenbart svage, for igen må de efter kun 3 mdr. begrave  deres femte barn.

De står nu ved folketællingen i 1880 tilbage med eet levende barn - Jens Christian Anthon. Han er nu næsten 5 år. Rasmus har her i 1880 købt sine svigerforældres hus i Vester Lyng, og Rasmus og Caroline har taget Carolines forældre på aftægt, hvilket betyder, at "de gamle" bor til leje hos børnene. Det var ret normalt på den tid.

Ulykkerne er dog endnu ikke forbi. Om det skyldes de mange døde børn ved jeg ikke, men allerede 1  år efter det sidste barn døde står Caroline for tur. Rasmus's kone Caroline dør den 2. dag i året 1881. Hun bliver kun 31 år gammel. Sikken en historie. Det må have sat sine spor hos Rasmus Jensen, som nu som det eneste  står tilbage med den 5-årige Jens Christian Anthon.

Livet skal gå videre - og det gør det.

Enkemanden Rasmus Jensen forelsker sig igen, og den 23. januar 1883 bliver den nu 30-årige Rasmus gift med den unge Maren Kirstine Dorthea Marie Madsen. Maren er kun 21 år i 1883. Kirkebogen vidner om, at Rasmus må have haft et rigtig godt forhold til sin afdøde hustrus forældre, for som forlovere til brylluppet med Maren Kirstine  står  Carolines morbror Niels Jensen og Carolines far Christian Christiansen.

Som set så ofte, så får man travlt med at gifte sig, når pigen er gravid. Det var Maren Kirstine også, da hun blev gift med Rasmus i januar 1883, og allerede i april 1883 fødte Maren Kirstine sit første barn Niels Elton Jensen.

Så går det ellers slag i slag.

18. august 1884 fødes Jens Valdemar Fredskov Jensen. Interessant er det, at  Jens er det første barn, som døbes med navnet Fredskov. Alle øvrige får navnet senere ved bevilling fra Frederiksberg Birk.

22. marts 1887 fødes Ana Kirstine Caroline Jensen.

7. maj 1889 fødes Rasmine Marie Jensen. På tidspunktet for Rasmines fødsel er Rasmus og Maren Kirstine flyttet til Holbæk.

Rasmus Jensen flyttede i 1889 fra Nykøbing Sj, til Holbæk og fik job på Holbæk Dampmølle.

Ved folketællingen i 1890 bor Rasmus og Maren Kirstine på Ahlgade i Holbæk.

24. oktober 1892 fødes Else Margrethe Jensen på Ahlgade i Holbæk.

Inden 1895 bygger Rasmus Jensen et hus til familien på Kastanievej 12 i Holbæk.

8. januar 1895 fødes Hans Christian Jensen. Hans Christian bliver det eneste af de børn, som Rasmus får med Maren Kirstine, som ikke lever udover spædsbarnsalderen. Hans Christian dør den 17. april 1895 kun godt 3 mdr. gammel.

6. maj 1896 fødes Carl Christian Bernhard Jensen.

3. oktober 1898 fødes Anna Louise Ingeborg Jensen.

Ved folketællingen i 1901 bor 5 børn hjemme på Kastanievej 12.

27. februar 1902 fødes min farfar Henry Ingman Jensen.

19. august 1904 slutter festen med fødslen af Karen Lora Kamma Jensen.

Rasmus Jensens familie er nu "pludselig" blevet stor. 1 levende søn fra 1. ægteskab og 9 levende børn af 2. ægteskab.

Ved folketællingen i 1906 bor familien stadig i Rasmus's hus på Kastanievej og 5 børn (de yngre) bor stadig hjemme.

Ved folketællingen i 1911 bor de stadig på Kastanievej, og Rasmus Jensen har ved den lejlighed (og i 1916) opgivet sin stilling som møller ved Dampmøllen i Holbæk. En møller kan sammenlignes med en produktionsdirektør i en dansk virksomhed, men det er endnu ikke lykkedes mig at dokumentere, om Rasmus i sin karrieres efterår fik kæmpet sig op til at være møller eller om han fortsatte som møllersvand. Rasmus Jensen indskrives i folketællingen i 1916 med en varig arbejdsnedsættelse p.g.a. brystkatar - måske kræft i halsen. Det lyder som en sandsynlig lidelse for en møllersvend, som har arbejdet  på en mølle, siden han var 14 år gammel.

I en alder af 65 år sov Rasmus Jensen ind i hjemmet på Kastanievej den 25. marts 1917. Han blev begravet på Holbæk Kirkegård den 1. april 1917.

15 børn og et langt liv som møllersvend blev det til.  GODT GÅET, Rasmus Jensen.


Det var historien om min oldefar Rasmus Jensen.

Du kan læse om Rasmus Jensens 15 børn ved at klikke på knappen "Rasmus's mange børn"

Herefter følger lidt yderligere oplysninger om Rasmus Jensens 2 hustruer.


Caroline Christiansdatter:

Rasmus's første kone Caroline er som efternavnet antyder datter ef en mand med fornavnet Christian - gårdmand Niels Christian Christiansen - født omkring 1811 i Egebjerg, Holbæk og hans hustru   Sidse Hansdatter - født omkring 1811 i Højby, Holbæk.

Caroline er født den 10. september  1849 i Nykøbing Sjælland - nærmere betegnet på Lyngen. Lyngen er idag et stort sommerhusområde, men dengang var det "ude på landet" nord for Nykøbing Sjælland. Hun havde en yngre broder Jens Peder Christiansen, som er født 17. juli 1845 også i Nykøbing Sjælland.

Som faddere til dåbens af Caroline stod bl.a. hendes moster Sophie Hansdatter  og hendes farbror Peder Christiansen af Hørby.

Caroline fik en hård skæbne. Hun fødte 5 børn sammen med Rasmus, men kun 1 barn - Jens Christian Anthon - overlevede de første barneår. Caroline fødte Anna Jensine, da hun var 23 år gammel. Hun døde 2 1/2 år gammel.. Så fødte hun Jens Christian Henry som 25 årig. Han døde 6 dage gammel. Så fødte hun den eneste "overlevende" Jens Christian Anthon, da hun var 26 år gammel. Herefter kom Anna Jensine til, da Caroline var 28 år. Anna  døde godt 1/2 gammel. Endelige fødte Caroline som 30-årig Marie, som kun fik  3 mdr. at leve i.

Som en absurd afslutning døde Caroline allerede  som 31-årig i 1881. Et kort og sikkert stridsomt liv var slut.


 Maren Kirstine Dorthea Marie Madsen:Maren Kirstine Dorthea Maria Madsen ses her til venstre fra en avisartikel i anledning af hendes 90 års fødselsdag den 17. oktober 1951. På det tidspunkt boede hun på De gamles Hjem, Smithsvej 1 i Holbæk. Ældrehjemmet hedder i dag "Holbækhus".

Maren Kirstine Dorthea Marie Madsen blev født i Starreklinte lige syd for Dragsholm Slot den 17. oktober 1861. Hun er datter af Jens Madsen - født den 17. maj 1834 i Faurbo, Særslev og hans hustru Kirstine Jensdatter - født den 5. juni 1835 i Hjembæk, Tuse.

Maren blev tilsyneladende ikke opforstret af sine biologiske forældre. I hvert tilfælde er det både ved  folketællingen i 1870 og 1880 - hvor Kirstine var 18 år gammel - anført, at hun bor på en gård i Hørve som plejebarn hos sine morbror Niels Jensen og hans hustru Ane Andersen.

Den 27. januar 1883 blev Kirstine i Hørve Kirke gift med enkemanden Rasmus Jensen. Sammen med Rasmus får Kirstine i en periode over 21 år 10 børn, hvoraf de 9 levede ud over de spædbarnsalderen. (Se nærmere under Rasmus Jensen). Hun føder sit sidste barn Kamma i en alder af 42 år.

Kirstines mand Rasmus bliver på hans sidste år svagelig på grund af hans støvede arbejde på møllerne, og da han dør i 1917 sidder Kirstine tilbage med de 2 yngste børn Ingmann og Kamma. Kirstine søger om tilladelse til at sidde i udskiftet bo efter Rasmus, og skifteretten i Holbæk giver tilladelsen den 17. maj 1917. Der er ingen nævneværdige værdier i boet, men sagsbehandlere benævner i tilladelsen Kirstine som "en huslig og forstandig kvinde"..

Kirstine bliver boede en årrække i huset på Kastanievej, men allerede i 1921 er huset dog blevet solgt til portør N. Hansen, og Kirstine og den yngste datter Kamma er ny flyttet op på loftet og bor til leje.

I 1939 - hvor alle børn er flyttet hjemmefra - flytter Kirstine ind på alderdomshjemmet "De gamles Hjem" på Smithsvej i Holbæk. Her bor Kirstine til sin død den 3. januar 1954. Hun var da 92 år gammel. Kirstine blev stedt til hvile på Holbæks gamle kirkegård ved siden af Rasmus Jensen.

Da Kirstine i 1952 fyldte 90 år blev der bragt en avisartikel i den lokale avis, og Kirstine giver her udtryk for et vist mismod med sit ældre liv. Hun citeres for at sige, at "Jeg har taget det hele, som det nu kommer" og "der er ikke andet at gøre end at sidde i en stol og drive tiden hen". En af hendes få glæder er, at hun dagligt går en tur med til hendes yngste datter Kamma. Her kan hun vaske lidt op og få en kaffetår.

Kirstine slutter interviewet af med at sige:

"Lykkelig ? næh, det er jeg vel ikke, men jeg er heller ikke ulykkelig. Jeg tager tingene, som de kommer."

Der er nok heller ikke noget at sige til, at en dame på 90 år, som har brugt 21 år af sit liv på at føde og opforstre børn, og hvor alle børn på nær eet ar flyttet til København, er lidt mismodig.

Kirstine var en sej kvinde. Det er der ingen tvivl om.

 


 


Har du yderligere oplysninger eller kommentarer, så kontakt mig venligst på fredskov@mail.dk


Pejlemærker


    1
852 - 10/2: Født i Mallings Kløft, Bakkebølle


1866 - foråret: Konfirmeret i Kalvehave

1866 - 24/4: Flytter til Asmindrup Mølle ved Holbæk.

1870 - 1/11: Flytter fra Højby til Nykøbing.

1872 - 8/5: Vies til Caroline Christiansdatter

1872 - 15/8: Anna Jensine Cecilie Jensen fødes i Nykøbing. Sj.

1874 - 22/10: Jens Christian Henry Jensen fødes i Nykøbing Sj.

1874 - 28/10: Jens Christian dør kun 6 dage gammel.

1875 - 13/2: Anna Jensine dør 2 1/2 år gammel.

1875 - 18/12: Jens Christian Anthon Jensen fødes i Nykøbing Sj.

1878 - 27/3: Anna Jensine Caroline Jensen fødes i Nykøbing Sj.

1878 - 4/12: Anna Jensine Caroline Jensen dør kun 9 mdr. gammel.

1879 - 15/10: Marie Christine Rasmine Jensen fødes i Nykøbing Sj.

1880 - 17/1: Marie Christine Rasmine dør kun 3 mdr. gammel.

1880 - 1/2: Rasmus og Caroline bor i Vester Lyng i Nykøbing Sj.

1881 - 2/1. Caroline Christiansdatter dør - 31 år gammel.

1883 - 23/1: Rasmus vies til Maren Kirstine Dorthea Marie Madsen af Hørve.

1883 - 15/4: Niels Elton Jensen fødes i Nykøbing Sj.

1884 - 18/8: Jens Valdemar Fredskov Jensen fødes i Nykøbing Sj.

1887 - 22/3: Ane Kirstine Caroline Jensen fødes i Nykøbing Sj.

1889 - 7/5: Rasmine Marie Jensen fødes i Holbæk..

1890 - 1/2: Rasmus og Maren Kirstiine bor på Ahlgade i Holbæk.

1892 - 24/10:  Else Margrethe Jensen fødes i Ahlgade i Holbæk.

1895 - 8/1: Hans Christian Jensen fødes på Kastanievej i Holbæk

1895 - 17/4: Hans Christian dør i en alder af godt 3 mdr.

1896 - 6/5: Carl Christian Barnhard Jensen fødes på Kastanievej i Holbæk.

1898 - 3/10: Anna Louise Ingeborg Jensen fødes på Kastanievej 12 i Holbæk.

1901 - 1/2: Rasmus og Maren Kirstiine bor på Kastanievej i Holbæk.

1902 - 27/2: Min farfar Henry Ingmann Jensen fødes på Kastanievej i Holbæk.

1904 - 19/8: Karen Kamma Lora Jensen fødes på Kastanievej i Holbæk.

1906 - 1/2: Rasmus og Maren Kirstiine bor på Kastanievej i Holbæk.

1911 - 1/2: Rasmus og Maren Kirstiine bor på Kastanievej i Holbæk.

1914 - 29/9: Rasmus og hovedparten af hans børn fra sidste ægteskab får af birkedommeren i Frederiksberg ret til at føre familienavnet Fredskov efter Jensen. Efternavnet er herefter Jensen Fredskov.

1916 - 1/2: Rasmus og Maren Kirstiine bor på Kastanievej i Holbæk.

1917 - 25/3: Rasmus Jensen afgår ved døden i en alder af 65 år.


Pejlemærker specielt for Caroline Christiansdatter:

1849 - 10/9: Caroline fødes på Vester Lyng i Nykøbing Sjælland.

1849 - 10/10: Døbes i kirken i Nykøbing  Sjælland.

1863 - 4/10: konfirmeres i Nykøbing Sjælland. - bor stadig på Vester Lyng.

1881 - 2/1: Caroline dør i en alder af 31 år.

1881 - 10/1: Caroline begraves på kirkegården i Nykøbing Sjælland.

Øvrige pejlemærker - Se Rasmus Jensen.


Pejlemærker specielt for Maren Kirstine Dorthea Marie Madsen:

1861 - 17/10: Maren Kirstine fødes i Starreklinte ved Nekseløbugten.

1861 - 7/12: Døbes.

1870 - 1/2: Bor som plejebarn hos sin morbror Niels Jensen og hans hustru Ane Andersen på en gård i Hørve.

1880 - 1/2: Bor stadighos Niels Jensen og hans hustru Ane Andersen på en gård i Hørve.

1883 -27/1: Kirstine gifter sig i en alder af 21 år med Ramus i Hørve Kirke..

1917 - 17/5: Ved skifteretten i Holbæk gives Kirstine ret til at sidde i udskiftet bo efter Rasmus Jensens død.

1921 - 1/2: Bor stadig på Kastanievej i Holbæk.

1925 - 1/2: Bor stadig på Kastanievej med den yngste datter Kamma.

1930 -1/2: Bor stadig på Kastanievej sammen med Kamma.

1939: Kirstine flytter på plejehjem på Smitsvej i Holbæk.

1954 -3/1: Kirstine dør på i en alder af 92 år på "De gamles hjem" i Holbæk.

1954 - 9/1: Kirstine begraves på Holbæks gamle kirkegård (Skt. Nikolaj).

Øvrige pejlemærker - Se Rasmus Jensen.